Általános szerződési feltételek

A www.symprove.hu webáruház általános szerződési feltételei

1. Bevezető rendelkezések

 1. A symprove.hu online áruház üzemeltetője és eladója:

Bencos s.r.o.
székhely: Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany, Szlovákia
Cégjegyzékszáma: 50853261
Adóazonosító száma: 2120506564
Közösségi adószáma: SK2120506564
Tel.sz.: +36 1 690 0429
E-mail: help@symprove.hu

Visszaküldési cím:
9224 Rajka
Kecsege utca 33 B

Bankkapcsolat: FIO Banka
IBAN: SK95 8330 0000 0027 0261 3062
BIC (SWIFT): FIOZSKBA

 1. A felügyeleti szerv a következő:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)
SOI Felügyelőség a Trnava régióban
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Felügyeleti Osztály
Tel.: 033/3212 521 033/3212 527
Fax: 033/3212 523
Email: tt@soi.sk

  1. Abban az esetben, ha a szerződő fél fogyasztó – állampolgár, a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá nem tartozó szerződéses kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv (módosított 40/1964. sz. tv.), a Fogyasztóvédelmi törvény törvény, a 250/2007 Z. z., az elektronikus kereskedelemről és a belső piac állami ellenőrzéséről szóló törvény módosításáról szóló 22/2004. sz. törvény, a távszerződések fogyasztói védelméről szóló törvény 102/2014. sz. ) és a személyes adatok védelméről szóló törvény (122/2013. sz. törvény). Abban az esetben, ha a szerződő fél más, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Kereskedelmi Törvénykönyv (módosított 513/1991. sz. törvény) által nem szabályozott szerződéses kapcsolatok az irányadóak.
 1. Az Eladó terméke a Symprove Ltd. által Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában (Anglia) gyártott, élő aktív baktériumok négy egyedi törzsét tartalmazó L.rhamnosus, E.faecium, L.acidophilus és L.plantarum vízbázisú étrend-kiegészítő. . The Sands Business Centre, Sands Road, The Sands, Farnham, Surrey, GU10 1PX
  Fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy hivatása körében jár el, és a Terméket a jelen Termékkel folytatott üzleti tevékenységtől eltérő célra használja.
  A vevő lehet fogyasztó vagy vállalkozó, aki a Terméket azzal a céllal értékesíti, hogy ezzel a Termékkel üzleteljen.

2. Tájékoztatás a megkötött szerződésről és az Általános Szerződési Feltételekről

  1. Szerződéskötés – a vevő megrendelése szerződéstervezet. Az Eladó a megrendelés elfogadását a megadott email címre küldött tájékoztató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek, de a megrendelés elfogadásának nincs joghatása a szerződés megkötésére. Maga a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó kötelező erejű beleegyezését átadja a Vevőnek ezzel az ajánlattal (a megrendelés Eladó általi visszaigazolása, amely tartalmazza a rendelési számot és az összefoglalót); ettől a pillanattól kezdve az Eladó és a Vevő között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek.
  2. A megrendelés (azaz a szerződéstervezet) elküldésével a Vevő megerősíti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, ideértve a reklamáció feltételeit és az elállási lehetőséget is megismerte, azok tartalmát megértette és azokkal a jelen változatban foglaltakkal fenntartás nélkül egyetért. . Jelen Általános Szerződési Feltételek a megkötött szerződés szerves részét képezik.
 • Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a nyomtatványban előírt valamennyi adat és követelmény kitöltése. A megrendelőlap kitöltésével, ill A www.symprove.hu online áruházon belüli kötelező érvényű megrendelés esetén a Vevő hozzájárul az Eladónak ahhoz, hogy a Vevővel és vásárlásaival kapcsolatos személyes adatokat gyűjtsön és archiváljon.
 • A szerződés szlovák nyelven jön létre. A megkötött szerződés harmadik fél számára nem hozzáférhető, azt az Eladó sikeres teljesítése érdekében archiválja. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk a rendelési folyamatból láthatóak, és a Vevőnek lehetősége van a megrendelést annak elküldése előtt ellenőrizni vagy javítani.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdések kizárólag a Szlovák Köztársaság területén hatályos jogszabályok szerint kerülnek rendezésre.
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.symprove.hu weboldalakon jelennek meg, így azok archiválása és sokszorosítása a Vevő által lehetséges.

3. Személyes adatok védelme

 1. A Vevő a vele való kommunikációhoz szükséges személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítése vagy módosítása céljából használjuk fel. A Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul személyes adatainak (név, vezetéknév, telefonszám, e-mail és állandó lakcím, beleértve az irányítószámot is) körben történő felhasználásához. a szerződés teljesítése, valamint az Eladó belső elemzései és elemzései céljából, és ezen adatokat önkéntesen adja át.
 2. Az eladó az érintettek személyes adatait kérésük alapján marketing célból kezeli, ill az érintett hozzájárulása a 11. § bek. (1) törvény nem. 122/2013 Z Z. a személyes adatok védelméről a későbbi jogszabályokkal módosított formában. Az érintett hozzájárulását személyes adatainak e célból történő kezeléséhez a Termék www.symprove.hu webáruházon keresztül történő megrendelésekor, a www.symprove.hu hu webáruházba történő regisztráció során fejezi ki.
  vagy más alkalmas módon. Hozzájárulását az érintett a megrendelés elküldése előtt, vagy a www.symprove.hu webáruházban történő regisztráció során a megfelelő négyzet bejelölésével fejezi ki, hogy az Eladó személyes adatait a név, vezetéknév, e körben kezelje és tárolja. -e-mail címét az Eladó hírekkel, részvényajánlatokkal kapcsolatos információk küldésével kapcsolatos tevékenysége során, és azokat információs rendszerében feldolgozta. A Vevő ezt a hozzájárulását meghatározott időtartamra adja meg az Eladónak, amíg a Vevő személyes adatai kezelésének célja teljesül.
 3. A vásárlónak joga van hozzáférni személyes adataihoz és joga van azok helyesbítéséhez, ideértve ezen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. Ugyanakkor jogában áll a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A hozzájárulás a Vevő által a hozzájárulás Eladóhoz történő írásbeli visszavonásának kézbesítésétől számított egy (1) hónapon belül lejár. A Vásárló személyes adatait a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályai, elsősorban a személyes adatok védelméről szóló törvény (módosított 122/2013. sz. törvény) szerint tároljuk. A Vevőtől kapott összes adatot kizárólag az Eladó belső igényeire használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. Kivételt képeznek a Termékek külső szállítói, akiknek a Vásárló személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges minimális mértékben értékesítik. A Vásárló személyes adatai teljes körűen védettek a visszaélés ellen. Az adatokat úgy tároljuk, hogy harmadik féltől származó alkalmazások ne férhessenek hozzájuk.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy tájékoztatást küldjön az Eladó közelgő tevékenységeiről (pl. kedvezményekről, akciókról stb.).
 5. Az eladó a www.symprove.hu weboldal statisztikai célú használatára vonatkozó információkat értékeli
  (pl. az ezeket az oldalakat felkereső felhasználók száma, ahonnan a webhelyhez való hozzáférés történt). Ez az információ csak számszerű (személyes adatok nélkül), és belső elemzési és elemzési szükségletekhez kerül felhasználásra az Eladó weboldalának minőségének javítása érdekében.
 6. Az Eladó honlapján található összes anyag és információ az Eladó vagy a vele együttműködő személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Ezeket az anyagokat és információkat az Eladó hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem lehet felhasználni vagy módosítani.
 7. Az Eladó weboldala tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek más weboldalaira; Az eladó nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért és az azokon kínált szolgáltatásokért.

4. A szerződés tárgya

 1. A szerződéses jogviszony tárgyaA szerződéses jogviszony tárgya az Eladónak a Vevő megrendelésében leírt Termékek leszállítási kötelezettsége, valamint a Vevőnek a leszállított Termékek vételárának Eladó felé történő megfizetésére vonatkozó kötelezettsége. Minden megkötött szerződéshez számlát/adó bizonylatot állítanak ki és csatolnak.
  1. Megrendelés

   A termékek megrendelhetők az Eladó www.symprove.hu , honlapján, a +36 1 690 0429-es telefonszámon vagy a help@symprove.hu e-mail címen. A megrendelés a Vevő szerződés megkötésére irányuló javaslata, amelynek tárgya a megrendelésben meghatározott Termék leszállítása az abban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel. Az eladó tudomásul veszi, hogy a megrendelés része a leszállított Termékek ellenértékének fizetési kötelezettsége.
   Az Eladó weboldalán keresztül történő vásárláskor a Vevő az aktuális kínálat alapján kiválaszt egy adott Terméket, kitölti a Termék darabszámát és a „Megrendelem” gombra kattintva visszaigazolja. A Termékek kiválasztását követően a Vevő kiválasztja a fizetési és szállítási módot, és a megrendelőlapon kitölti a valódi és teljes körű kommunikációs és számlázási adatokat. Az Eladó felhívja a Vevőt, hogy olvassa el a fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó utasításokat. Vevő az űrlap hiánytalan kitöltését, az Eladó rendelés-összefoglaló formában történő tájékoztatási kötelezettségének teljesítését és az Általános Szerződési Feltételek elolvasását követően a megrendelést kötelezően elküldi a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva.

   1. Szállítás helye

    A Termék Vevő részére történő átadása a Vevő vagy a szállítás időpontjában a szállítás helyén jelen lévő más meghatalmazott általi átvételnek minősül. A Termék tulajdonjoga így az átvételkor a teljes vételár megfizetése mellett a Vevőre száll át. Ku a vevő aláírásával igazolja a Termék átvételét a fuvarozótól. Az áru átvételével a véletlen sérülés és a véletlen minőségromlás kockázata is a Vevőre száll át. A küldemény látható sérülése esetén a Vevő jogosult a küldeményt nem átvenni.

4. Ár, fizetési és szállítási feltételek

   1. Termék ára

A szerződő felek megállapodtak a Termék árában, amelyet a Vevő részére kiszállítanak, ez az ár a kötelező érvényű megrendelésben, a www.symprove.hu weboldalon kerül feltüntetésre.
vagy telefonos megrendeléskor telefonon értesítjük. Az ár mindig a vonatkozó ÁFA-kulcsot tartalmazza. Az árat a Vevő kizárólag a www.symprove.hu. oldalon kínált módokon tudja megfizetni. A termékhez számlát csatolunk.

A vevőnek lehetősége van megismerni azt az időszakot, amely alatt az eladót köti az ajánlata. Az eladó a Termék árát is magában foglaló ajánlatához a Termék www.symprove.hu webáruházban való megjelenésének teljes idejére kötve van.

A Termék végső ára a megrendelőlapon közvetlenül a kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt feltüntetett végösszeg. A végső ár ÁFA-val és a fizetési módra és a szállításra vonatkozó árral van feltüntetve, amelyet a Vevő köteles megfizetni. Ez az ár csak az Eladó és a Vevő közös megegyezése alapján módosítható.

   1. Fizetési feltételek

A Vevő a Termék vételárát legkésőbb a Termék átvételekor (utánvétes fizetés esetén), vagy a számlán feltüntetett időpontig köteles megfizetni, ha a felek eltérően nem állapodtak meg.

A vevő a vételárat az alábbi módokon fizetheti ki:

– utánvéttel a Termék átvételekor;
– banki átutalással az Eladó számlájára SK95 8330 0000 0027 0261 3062

   1. a FIO Banknál tartják fenn
   2. a GP webpay fizetési átjárón keresztül
   1. Szállítási díj

A Termék futárszolgálattal történő kiszállításának átalánydíja hozzáadódik a Termék árához (lásd az előző bekezdést):
– 4 hetes program esetén – 1.990 Ft
– 12 hetes program esetén – 2290 Ft

   1. Szállítási feltételek

Az Eladó köteles a Vevő megrendelését teljesíteni és a Terméket a Vevő részére átadni, legkésőbb annak kézbesítésétől számított 30 naptári napon belül. Az Eladó azonban általában az elektronikus megrendelés kézhezvételét követően a lehető leghamarabb kiszállítja a terméket:

   1. A termék futárszolgálattal történő kiszállítása az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírását követő két (2) munkanapon belül banki átutalással, PayPal-on, GP webpay-en keresztül,
   2. A termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, legkésőbb a megrendeléstől számított két (2) munkanapon belül, utánvétes fizetés esetén.

A szállítási idő meghosszabbodása esetén a Vevőt az Eladó időben értesíti. Az eladó nem vállal felelősséget a megrendelt Termék futárcég által okozott késedelmes kézbesítéséért, sem a küldeményben a futárcég által okozott kárért. Abban az esetben, ha a Vevő vagy más meghatalmazott személy nem veszi át a megrendelésben/megrendelési visszaigazolásban megjelölt szállítási helyre szabályszerűen kiszállított Terméket, az Eladó jogosult a Vevőtől a vételár összegű kártérítést követelni. a teljesítéssel kapcsolatos, célirányosan felmerült költségek.

5. A szerződéses jogviszonytól való elállás

   1. A Vevőnek jogában áll a rendelést a Termék elküldése előtt, e-mailben vagy telefonon indoklás nélkül bármikor elállni. A Termék kiszállításának vis maior miatti elmaradása esetén az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a szállítás elmaradásának okáról. A vételár vagy annak egy részének megfizetése esetén a megrendelés törlése esetén az összeg tizennégy (14) naptári napon belül visszakerül a Vevő részére a megadott bankszámlára.
   2. A vásárló, aki fogyasztó, a Ptk. rendelkezései szerint jogosult a szerződéstől elállni mindaddig, amíg a szerződést távközlési eszközzel (internet, e-mail, telefon) kötötték, anélkül, hogy a szerződést a Ptk. okkal és minden büntetés nélkül. Ha a Vevő – Fogyasztó úgy dönt, hogy él ezzel a jogával, köteles a szerződéstől való elállási nyilatkozatát legkésőbb attól a naptól számított 14. napon belül elküldeni az Eladónak, amikor ő vagy a fuvarozó kivételével az általa megjelölt harmadik személy átvette. a termék. A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől való elállási jogát írásban a Bencos s.r.o., Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany, vagy e-mailben a help@symprove.hu címen gyakorolhatja kétséget kizáró módon. hogy a szerződést visszavonták. A Vevő köteles az Eladónak a Termékkel együtt aláírt írásbeli elállási nyilatkozatot küldeni a szerződéstől, amely tartalmazza vezeték- és vezetéknevét, címét, rendelési számát, rendelési dátumát és számlaszámát pénzügyi elszámolás céljából.
    A vevő használhatja a szerződéstől való elállási űrlapot (kattintson a szerződéstől való elállási űrlapra). Ebben az esetben az Eladó a szerződéstől való elállás kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a Vevő részére tartós adathordozón visszaigazolást adni.
   3. A szállítással kapcsolatos kétségek esetén a Vevő által megküldött szerződéstől való elállási nyilatkozatot az alkalmazott szállítási módnak megfelelő határidő lejárta után kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő bizonyítani tudja, hogy azt a Az Eladó által a Vevővel közölt cím a 3. § bek. (1) levél törvény b)-d) pontja alapján a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014.sz. a távollevők között vagy címen kötött szerződésekben, amelyek változását a szerződéskötést követően az Eladó a Vevőt szabályszerűen bejelentette. Ha a postai küldemény, amelynek tartalma a szerződéstől való elállási nyilatkozat, külön előírás szerinti okból nem kézbesíthető az Eladónak (a küldemény megtagadása, átvételi határidőn belüli át nem vétel, vagy a címzett ismeretlen ), a szerződéstől való elállási nyilatkozat azon a napon tekintendő kézbesítettnek, amikor azt az Eladónak az utolsó ismert címre elküldték.
   4. A Vevő a Terméket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül postai úton juttatja el az Eladó Bencos s.r.o., Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany visszaküldési címére. Az Eladó Utánvétes küldeményt nem fogad el. Az Eladó a szerződéstől való érvényes elállást követően visszatéríti a Vevőnek minden olyan fizetést, amelyet a Vevő az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyíthatóan teljesített, így különösen a vételárat, ideértve az áru kiszállításának költségeit is. Az Eladó azonban nem köteles megtéríteni a Vevő többletköltségét, ha a Vevő az Eladó által felkínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti. A befizetéseket 14 naptári napon belül visszatérítjük a Vevőnek attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor az Eladó kézhez vette a Vevő adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát. A fizetés a Vevő által az Eladó felé történő fizetéskor alkalmazott módon történik, amennyiben a Vevő a szerződéstől való elállási nyilatkozatában más fizetési módot nem jelölt meg, további díjak felszámítása nélkül. Az Eladó nem köteles visszaadni a Vevőnek az adott Termékért kifizetett árat, mielőtt a Terméket a Vevő részére átadta, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy a Terméket visszaküldte az Eladónak.
   5. A szerződéstől való elálláskor a Vevő viseli a Termék Eladóhoz történő visszaküldésének közvetlen költségeit. A Termék visszaküldésével járó közvetlen költségek nem számíthatók előre ésszerűen. A Vevő kizárólag a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükségestől eltérő kezelés következtében a Termék értékcsökkenéséért felelős.
   6. Abban az esetben, ha a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt, fent említett kötelezettségeinek valamelyikét nem teljesíti, a szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles visszaküldeni a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kimutatható összes kifizetést, Feltételeket a Vevő részére, egyúttal jogosult a Termék Vásárló részére történő visszaküldésével járó költségek megtérítésére.
   7. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2-8. pontjai kifejezetten nem vonatkoznak azokra a szervezetekre, amelyek nem felelnek meg a 2. §-ban meghatározott fogyasztói meghatározásnak. törvény a) pontja szerint. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről.

6. Panasz

   1. A jótállási idő az Eladón keresztül vásárolt valamennyi Termékre a Termék csomagolásán feltüntetett lejárati időn belül (minimális eltarthatóság) érvényes.
   2. Abban az esetben, ha az Eladó a szerződésből eredő kötelezettségeit nem megfelelően és határidőben teljesíti, vagy a termék hibás, a Vevő köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szolgáltatónál reklamálni. a termék jótállási idejét.
   3. A vevő köteles írásban reklamációt megtenni a help@symprove.hu email címen vagy a Bencos s.r.o., Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany postacímen, és köteles feltüntetni a rendelési számot, ismertetni a leszállított Termék hibáit, ill. a reklamáció kezelésének előnyben részesített módját (a Termék cseréje, a szerződéstől való elállás és a Termék vételárának visszaküldése, a Termék vételárából megfelelő kedvezmény biztosítása).
   4. Az eladó a reklamációt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak szabályszerű bejelentésétől számított 30 naptári napon belül kezeli. Elutasított reklamáció esetén az Eladó írásos indoklást ad a Vevőnek (az írásos forma a követeléskezelés szempontjából e-mail űrlapot is jelent).
   5. A Vevő szabályszerű reklamációja esetén jogosult a Termék hibáit kijavítani, ha ez nem lehetséges, ésszerű árengedményre, vagy elállhat a szerződéstől. . Ha a szerződéstől való elállás feltételei az Eladó részéről okból adódtak, a Vevő jogosult a Termék kifizetett árát visszatéríteni abban az esetben, ha a Termék palack csomagolásán feltüntetett lejárati ideje meghaladja a 35 napos időszak.

7. Záró rendelkezések 

  1. Ha a Vevő – Fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, jogában áll az Eladóhoz fordulni helyesbítési kérelemmel a info@symprove.hu email címen. Ha az Eladó a helyesbítési kérelemre nemleges választ ad, vagy annak feladásától számított 30 naptári napon belül nem válaszol, a Vevő – Fogyasztó a 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról szóló javaslattételi jogról vitája alternatív megoldásának kezdeményezése. Az Eladóval fennálló fogyasztói jogviták alternatív megoldásának illetékes szerve az online vitarendezési platform, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. Alternatív vitarendezést csak a Vevő-Fogyasztó vehet igénybe, és az kizárólag a Vevő-fogyasztó és az Eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vagy a fogyasztói szerződéssel összefüggő vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyekben a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 eurót. A felhatalmazott jogi személy az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért legfeljebb 5 euró összegű díjat kérhet a fogyasztótól, beleértve az általános forgalmi adót is.
  1. Jelen általános szerződési feltételek 2023.07.15-től érvényesek.
  2. Az eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek változásairól szóló írásbeli értesítési kötelezettség a symprove.hu weboldalon történő elhelyezésével teljesül.
  3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vevő számára az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
logo